Tjänster

Nätbutik

Vår nätbutik finns på adressen www.nickbyapotek.fi. Via nätbutiken kan du beställa recept- och handköpsvaror samt andra apoteksprodukter. Nätbutiksbeställningarna kan avhämtas från paketautomaten i K-Supermarket  Basilika eller från  apoteket. Vi kör också hem beställningar till adresser som ligger inom en radie på 10 km från Nickby (5 €).

Dosdispenserings­service

Vårt Apotek har i flera år levererat maskinellt dosdispenserade läkemedel till vårdhem. En målsättning med dosdispensering är att gallra bort onödiga och överlappande läkemedel samt att stöda läkemedelsbehandlingen så att den lyckas och att minska ansamlingen av oanvända läkemedel i hemmet.

Vi erbjuder Dosdispenseringsservice till vårdhem och privatpersoner. Fråga mera!

Före­läsningar

T.ex patientföreningar, pensionärsföreningar och skolor kan be vår personal komma och hålla föreläsningar om bl.a. mediciner, medicinbehandlingar och annat i farmacie världen.

Avainapteekit och För din hälsa tidningarna

Avainapteekit tidningen är kundtidningen för nyckelkunderna, som delas ut  med reklamerna till invånarna i Sibbo kommun. Tidningen utkommer sex gånger i året (ojämna månader). Tidningen får man också från apoteket.

För din hälsa tidningen är en gratis tidning för Apotekarföreringens medlemsapotek. Dess mål är att förmedla tillförlitlig information om  vård av, och förebyggande av sjukdomar. Tidningen ger ofta information om hälsofrämjande åtgärder samt om läkemedel och rätt användning av dem. Tidningen informerar även om apotekstjänsterna. För din hälsa tidningen är högklassig och en av de mest lästa kundtidningarna. Tidningen utkommer 4 gånger per år. Kom och hämta tidningen från apoteket!

Apotekets kontrolltjänst för medicinering

Apotekets kontrolltjänst för medicinering är en avgiftsbelagd tilläggstjänst. Målet är att få medicineringen att lyckas och befrämja läkemedelssäkerheten. Tjänsten passar ypperligt för äldre personer och personer med många olika mediciner i bruk.

I tjänsten granskas kundens helhetsmedicinering samt eventuella överlappningar och olämpiga kombinationer. Dessutom kontrolleras att medicinerna tas på lämpliga tider så att inte gör att effekten ändras. För det här behövs en lista över alla recept- och egenvårdsmediciner samt naturprodukter, vitaminer och kosttillskott som kunden använder.

Till tjänsten hör ett möte på ca en halv timme med en farmaceut eller provisor. På mötet diskuteras t.ex förverkligandet av korrekt läkemedelsbehandling. Kunden får ett skriftligt sammandrag av kontrollen.

Kom och boka tid för en helhetsbedömning av din medicinering.

Undervisnings­apotek

Vårt Apotek fungerar som undervisningsapotek för farmaciestuderande som studerar i Helsingfors, vid Åbo Akademi och vid Östra Finlands universitet. Under årens lopp har vi utbildat en mängd farmacistuderanden i praktiskt arbete.

Gamla mediciner

Mediciner, som inte längre behövs eller är föråldrade, är problemavfall som inte får slängas med normalt hushållsavfall. Du kan avgiftsfritt hämta läkemedelsavfall till apoteket. Vi vidarebefordrar dem för förstörelse till problemavfallsstationen.

Sortera medicinerna enligt följande:

  • Avlägsna etiketter med patientinformation
  • Tabletter och kapslar kan avlägsnas från originalförpackningarna. Tabletter och kapslar som är i genomtrycksförpackningar behöver inte lösgöras från sina förpackningar. För de tomma glasburkarna till glasinsamlingen och sätt plastburkarna i plastavfallet.
  • Lösa tabletter kan packas i en genomskinlig plastpåse
  • Returnera flytande ämnen i sina originalförpackningar
  • Returnera jodhaltiga läkemedel (bl.a. Jodix-tabletter och Betadine-produkter) separat
  • Kvicksilveravfall (gamla febertermometrar) bör förpackas separat i en tät förpackning
  • Nålar placeras i en tät, hård och genomskinlig förpackning, t.ex. i en glasflaska eller i en glasburk

Batterier

Begagnade batterier till hörapparater kan återlämnas till apoteket, vi skickar dem till återvinning.

Ta kontakt