Här hittar ni information om recept och takbelopp för läkemedelskostnader

Vi expedierar dina receptmediciner smidigt och snabbt medan du väntar. Om du vill, så kan du lämna recepten på apoteket och hämta dem senare. Vi betjänar våra kunder enligt könummer systemet. Väntetiden är ofta under 3 minuter.

Medicinutbyte

Vi informerar alltid, om det finns förmånligare alternativ innehållande samma läkemedel. Som kund får du avgöra om du vill byta ut dina mediciner mot billigare preparat. Vi hjälper dig gärna om du har frågor angående medicinerna.

Sjukförsäkrings­ärenden

FPA ersätter inte alla mediciner, även om läkaren har ordinerat dem på recept; t.ex. många ögon- och örondroppar måste kunden betala helt själv. I år (2021) är FPA:s gräns för stora medicinkostnader 579,78 euro. Om summan av Dina ersättbara mediciner överskrider den här gränsen under kalenderåret, betalar Du under resten av året enbart självriskandelen 2,50 euro per medicin som är berättigad till ersättning. Apoteket har möjlighet att kontrollera om Du är berättigad till tilläggsersättning. Ytterligare information angående FPA-ärenden hittar Du på web-sidan www.kela.fi/web/sv/lakemedel.

Ta kontakt