Nyckelkund

Nyckelapoteket är nära er

Nyckelapoteken är privata apotek. Det finns nästan 200 stycken. Vårt nyckelapoteksprogram belönar dig med betydande förmånar då du koncentrerar dina köp till vårt apotek.

Bonusrabatt

Det är gratis att ansluta sig som nyckelkund. Då du anslutar dig får du en förmånssedel och en nyckelkundsdekal som fästs t.ex. på baksidan av ditt sjukförsäkringskort. Vid alla inköp av normalprissatta produktar som inte klassificeras som läkemedel får du en rabatt som motsvarar dina kumulerade inköp vid inköpstillfallet. Rabattprocenten stiger beroende på andelen inköp under kalenderåret och nollas alltid vid årsskiftet. Bonusrabatten får du bara då du besöker ditt eget nyckelapotek.

De månatliga kampanjprodukterna

Utöver bonusrabatten bjuder vi våra nyckelkunder på erbjudandenav kända produkter som berör hälsa och välmående. Dessa erbjudanden växlar månatligen.

Läkemedelssäkerhet

Alla dina uppköpsuppgifter sparas i ditt apoteks kundregister, vilket häjer läkemedelssäkerheten betydligt. Vår kunniga personal strävar till att kontrollera om medicinerna du blivit ordinerad passa ihop. Vi kan ochså skriva in allergier och annan överkänsligthet i vårt kundregister.

Uppföljning av kumulerade inköp

Som nyckelkund kan du enkelt följa med för vilken summa du handlat receptmediciner.

Egen nyckelkunds tidning

I Avainapteekit tidningen hittar du kedjans månatligen varierande kampanjerbjudanden och dessutom aktuella artiklar som vägleder läsaren i många ärenden som berör hälsan.

Ta kontakt